laan

Privacy statement

laan
laan

Privacy beleid

‍Puur Sanh hanteert een strikt privacybeleid, neemt uw privacy zeer serieus en gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie. Dit privacybeleid geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van onze gasten, leveranciers en partners. Wij houden ons aan de eisen die de privacywet- en regelgeving stellen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens nadat u gebruik maakt van onze gastvrijheid en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Naam en contactgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Financiële gegevens:

 • Bankrekeningnummer
 • Betaalgegevens met betrekking tot gedane aankopen

Gebruik van persoonsgegevens

‍We gebruiken de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het meten van de klanttevredenheid;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclameuitingen;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze gastvrijheid uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze bedrijfsvoering;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Voor het kunnen leveren van onze gastvrijheid en gastronomie;
 • Het afhandelen van betalingen;
 • Voor het optimaliseren van de website en om het aanbod van de inhoud van deze website beter af te stemmen op uw voorkeuren wordt uw surfgedrag op websites gevolgd;
 • Voor wettelijke verplichtingen zoals belastingaangifte.

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens met als doel u service en garantie te kunnen bieden. Hiervoor worden gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en wettelijk is toegestaan bewaard. Persoonsgegevens verkregen na aanmelding van de nieuwsbrief worden bewaard totdat u zich hiervoor afmeldt.

Delen van persoonsgegevens met derden

‍Wij zullen uw gegevens uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van uw opdracht of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om zorg te dragen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hierbij blijven wij eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen.‍

Beveiliging van gegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. ‍

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan kunnen wij u naar een aantal gegevens vragen. Na uw verzoek reageren wij zo snel als mogelijk. ‍

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk zullen wij ons inspannen uw klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens te verwerken. Mocht u er niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

‍Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Puur Sanh - Puur Restaurant en wijnbar
Zevenheuvelenweg 87
6571 CJ Berg en Dal
024 - 684 1452
info@puursanh.nl

sanh-border